PATIENT+: gesprekshulp wel of geen behandeling voor zorgverlener en patiënt

Al dan niet beademen, reanimeren of laten opnemen op de intensive care: het zijn complexe, beladen onderwerpen die zorgverleners met kwetsbare ouderen bespreken. Nu Covid-19 woedt in Nederland en er relatief veel ouderen op de intensive care belanden, worden dagelijks vele van deze gesprekken gevoerd. Om patiënt en zorgverlener hierbij te ondersteunen, heeft PATIENT+ met het Albert Schweitzer ziekenhuis de gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ verder ontwikkeld. Reeds gebruikt door verschillende ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. De gesprekshulp is per direct gratis beschikbaar voor alle ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen. Dit meldt PATIENT+.

De gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ is bedoeld voor kwetsbare ouderen met (verdenking op) het coronavirus. Zorgverleners doen er alles aan om coronapatiënten beter te maken, maar met name bij kwetsbare ouderen is er geen garantie dat het ook lukt. Behandelingen als beademen, reanimeren of een opname op de intensive care kunnen nadelen hebben. De persoonlijke situatie en behoeften van ouderen maken dat hun opvattingen hierover verschillen. Behalve persoonlijke voorkeuren maken ook kortademigheid, emotie en beperkte tijd de gespreksvoering en besluitvorming complex. Het is daarom belangrijk dat patiënten al vóór het opstarten van een behandeling nadenken over de behandelopties en -beperkingen.
 

PATIENT+

De gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ geeft patiënten medisch-inhoudelijke informatie over de voordelen, nadelen en resultaten van behandelopties. Ook helpt de gesprekshulp patiënten meer inzicht te verkrijgen in hun eigen voorkeuren. Zo gaan patiënten goed voorbereid in gesprek met hun zorgverlener en ondersteunt de gesprekshulp in de gezamenlijke besluitvorming.
 
De inhoud van de gesprekshulp is gebaseerd op de wensen en behoeften van artsen werkzaam op de afdelingen geriatrie, interne geneeskunde, SEH en Intensive Care mede tot stand gekomen met het Albert Schweitzer en door het UMCU met steun van Coöperatie VGZ. Bernhoven, Noordwest Ziekenhuisgroep en Zorggroep Synchroon en hebben aangegeven snel te starten. Zorgverleners kunnen de gesprekshulp ook inzetten tijdens de reguliere zorg.
 

Gesprekshulp 'behandelgrenzen'

Met het beschikbaar stellen van de gesprekshulp wil PATIENT+ zorgverleners en patiënten een waardevolle ondersteuning bieden in deze bijzondere en zware omstandigheden. Met de gesprekshulp hoopt PATIENT+ de werkdruk van de zorgverleners enigszins te verlichten en de gesprekken over behandelopties tussen zorgverleners en patiënt zo goed mogelijk te helpen voeren. 
 
De gesprekshulp is beschikbaar als pdf-versie en als online instrument. Zorgverleners kunnen de gesprekshulp aanvragen bij het team van PATIENT+ via contact@patientplus.info, (030) 800 92 06 of middels het online aanvraagformulier op de website van PATIENT+: www.patientplus.info.
 
Door: Nationale Zorggids